รุ่นรถ

 LX
 
  
  
 S
     
  
  
 PRIMAVERA
 

 

  
  
 SPRINT
  
 
  GTS
 
 
 
 
 SEI GIORNI